Петра Соукупова
Image-Description

Петра Соукупова

Петра Соукупова (1982) е една од наjуспешните современи чешки писателки. Досега има издадено пет книги за возрасни и три за деца. Работи и како сценарист и драматург. За своите книги добила многубројни награди и номинации како наградата за прозно деби Јиржи Ортен, наградата Магнезија литера за книга на годината и други. Нејзините книги стануваат бестселери и се преведени на повеќе јазици. Петра Соукупова живее и работи во Прага.