Image-Description

Бјанка Белова

Бјанка Белова е една од најзначајните современи чешки авторки. Родена е во Прага каде живее и денес. Работи како преведувачка и толкувачка. Во 2009 г. ja објавила првата книга Сентиментален роман во која раскажува за тешкото детство пред крајот на тоталитаристичкиот комунистички режим. Има издадено и две новели Мртов маж и Цел ден ништо не се случува. За романот Езеро во 2017 г. ја добива наградата Магнезија литера за книга на годината, а за истиот роман ја добива и Наградата за литература на Европската унија. Мона е нејзиниот најнов роман. 

  • МОНА

    Таа е медицинска сестра, а тој сè уште е скоро дете. Се среќаваат на урнатините на своите животи, на урнатините на стариот свет, на урнатините на една болница, во која продира новиот свет исто како нишките на ползавците од плевелот. Веројатно, подобро нема ни да биде. Но, што ако не е така? Ако сепак биде подобро? 

    255 ден319 ден