Во книжевното поле на словенството, од времето на сесловенските просветители, Светите Кирил и Методиј до денес, се повторува потребата од пишаниот збор како светла алатка во напредокот на литературата и уметноста.

СлавиКа либриС ги обединува и ги потенцира литературните дострели на морињата различнојазични писатели во сесловенскиот океан со издавање на врвни современи книжевни производи во македонски превод.