Бјанка Белова
Image-Description

Бјанка Белова

Бјанка Белова е една од најзначајните современи чешки авторки. Родена е во Прага каде живее и денес. Работи како преведувачка и толкувачка. Во 2009 г. ja објавила првата книга Сентиментален роман во која раскажува за тешкото детство пред крајот на тоталитаристичкиот комунистички режим. Има издадено и две новели Мртов маж и Цел ден ништо не се случува. За романот Езеро во 2017 г. ја добива наградата Магнезија литера за книга на годината, а за истиот роман ја добива и Наградата за литература на Европската унија. Мона е нејзиниот најнов роман.