Image-Description

Марек Шинделка

Марек Шинделка (1984) е чешки писател. Негово прво дело е Стрихнин и други песни (2005) за кое ја добил наградата Јиржи Ортен во 2006 година. Автор е на романот Грешка (2008) кој заедно со група автори го објавил и како стрип во 2011 г. Голем одглас од читателите добил за збирката раскази Мапата на Ана (2014). Марек Шинделка е двократен добитник на наградата Магнезија Литера за проза. Во 2012 година ја добил за збирката раскази Останете со нас (2012) и во 2017 година за книгата Замор на материјалот (2016). Завршил културологија на Филозофскиот факултет на Карловиот универзитет, сценаристика и драматургија на ФАМУ. Живее во Прага.